დისკრეტული Semiconductor პროდუქტები

Semiconductor დისკრეტული მოწყობილობები ეხება ზოგადად ნახევარგამტარული crystal დიოდური, ნახევარგამტარული ტრანზისტორი მოხსენიებული, როგორც დიოდური, ტრანზისტორი და სპეციალური ნახევარგამტარული მოწყობილობების.